October 30, 2016

Langt og breds gods

Med vore udtrækstrailere har vi mulighed for at transportere store emner. Med en landlængde på 12,50 meter og en læssehøjde på 30 cm er vi fx i stand til at transportere store tanke, skibscontainere og pavillioner.

Vi har generelle bredde og længdetilladelser til Danmark, Tyskland, Benelux og Frankrig, så vi kan udføre transporten indenfor en kort tidshorisont.